تفاوت اتصال تلسکوپی و اتصال کشویی زیر تیر

نوع اتصال وادارها به زیر تیر یا سقف در عملکرد صحیح دیوار در هنگام زلزله نقشی اساسی دارد. پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ اتصال تلسکوپی را برای وادارهای انتهایی دیوارهای داخلی و پیرامونی یکسر آزاد و اتصال کشویی را برای وادارهای میانی دیوارهای داخلی و پیرامونی ارائه می‌دهد.

اتصال کشویی:
در دیوارهای پیرامونی، به منظور تأمین حرکت جانبی دیوار، اتصال وادار باید به گونه‌ای باشد که دیوار در داخل صفحه خود اجازه حرکت داشته باشد و تنها در جهت خارج از صفحه مقید شود.
با توجه به اینکه دیوار در صفحه خود اجازه حرکت جانبی دارد، رعایت فاصله بین دیوار و وادار عمودی ضرورتی ندارد.

اتصال تلسکوپی:
مطابق پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰، در دیوارهای یکسر آزاد که از وادار انتهایی استفاده می‌شود، وادارهای عمودی دو انتهای دیوار باید در هر دو جهت داخل و خارج از صفحه دیوار مهار شوند.
به این اتصال که باعث مقید شدن وادار در هر دو جهت می‌شود، اتصال تلسکوپی می‌گویند.
در صورت مقید کردن هر دو طرف وادار انتهایی، هم سمت دیوار و هم سمت آزاد، در اتصال تلسکوپی نیز همانند اتصال دیوار به کنار ستون، باید فاصله‌ای بین دیوار و وادار عمودی تعبیه کرد. این فاصله به اندازه یک صدم ارتفاع دیوار است و با مصالح تراکم‌پذیر ضد رطوبت پر می‌شود.

نکته:
علت این فاصله‌گذاری این است که به دلیل مقید بودن وادار در هر دو راستای داخل و خارج از صفحه، در صورتی که این فاصله بین دیوار و وادار رعایت نشود، در هنگام زلزله وادار مقید شده در جای خود ثابت می‌ماند و دیوارها در داخل صفحه جابجا می‌شوند. بدیهی است که در این شرایط از سمت دیوار به وادار نیرو وارد می‌شود. وادار مقید شده دارای سختی است و در جابجایی سقف، جذب نیرو و کمانش می‌کند و در نتیجه منجر به تخریب می‌شود.

نکات مهم:

  • در هر دو اتصال تلسکوپی و کشویی، میلگرد بستر باید به نحوی مناسب به وادارهای عمودی متصل شود. پیوست ششم جوش میلگرد بستر به وادار عمودی را تنها در حالت اتصال کشویی مجاز می‌داند.
  • استفاده از اتصال تلسکوپی برای وادارهای انتهایی یک سر آزاد در دیوارهای داخلی و پیرامونی الزامی است، چرا که یک طرف وادار دیواری وجود ندارد و لذا باعث ناپایداری وادار شده و با کوچکترین نیروی زلزله دچار فروریزش دیوار خواهد شد.
  • در دیوارهای داخلی تا طول حداکثر ۱٫۵ متر، در صورت استفاده از میلگرد بستر، نیاز به اجرای هیچ گونه وادار انتهایی نیست.
  • در صورتی که طول دیوار داخلی بیش از این مقدار باشد، در قسمت انتهایی وادار اجرا می‌شود و اتصال آن نیز زیر سقف به صورت اتصال تلسکوپی انجام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *