پیوست 6 آیین نامه 2800

✔ پ -6-1-4-1-1دیوارهای خارجی :

دیوارهای خارجی را میتوان با ایجاد درز پیوسته بین آنها و سازه محیطی غیر پیوسته کرد. فواصل جداسازی دیوارها از قاب باید توسط مواد تراکم پذیر مناسب از قبیل پشم سنگ ضد رطوبت پر شوند.

پ -6-1-4-1-1-3 عرض درز های انقطاع (فاصله جداسازی) :

فاصله جداسازی دیوار از ستونها به اندازه 0/01ارتفاع کف تا کف طبقه و فاصله جداسازی از سقف برابر با بیشترین دو مقدار 25میلیمتر و حداکثر خیز دراز مدت تیر میباشد

✔ پ -6-1-4-1-1-5 دیوارهای بلوکی :

جداسازی در جهت داخل صفحه و مهار در جهت خارج از صفحه میتواند توسط نبشیهای فولادی و یا بستهای Uشکل متصل به 3دال سازهای در تراز سقف و نبشی یا بستهای Uشکل متصل به ستونها در دو انتهای (طرفین) دیوار و وادارهای میانی انجام گردد. نبشی های فولادی میتوانند منقطع یا پیوسته باشند. در این دیوارها باید از المان مسلح کننده میلگرد بستر مورب یا نردبانی برای دیوارهای دارای ملات ماسه سیمان و از بستهای فولادی منقطع یا پیوسته برای دیوارهای دارای ملات بستر نازك و یا محصولات جدید مانند نوارهای مش الیاف، جهت یکپارچه سازی و حفظ پیوستگی دیوار استفاده نمود. در دیوارهای با ارتفاع کمتر از 3/5 متر لزومی به اجرای وادار انتهایی در نزدیکی ستون نمیباشد.

✔ پ-1-2-4-1-6 وادارها :

در صورتیکه طول دیوار از مقادیر مجاز براساس طراحی )حداکثر 4متر( بیشتر شود، از عضو قائم با مقطع فولادی یا بتنی(وادار) به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوار و اجزای مسلح کننده آن استفاده میشود.

✔ پ-6-1-4-2-6 اتصال دیوار به زیر سقف :

در اجرای دیوارهای داخلی مـیتـوان رج انتهـایی دیـوار یـا رج ماقبـل آنـرابا میلگرد بستر یا بست مسلح کرد .

✔ پ-5-2-4-1-6 روشهای اتصال دیوار به اعضای قائم سازه ای

بند ج ، شاخک انتهایی :

در صورت استفاده از میلگرد بستر از شاخک انتهایی آن جهت اتصال دیوار به ستون در جهت خارج می توان استفاده نمود و نیازی به استفاده از نبشی یا ناودانی نمی باشد.

✔ پ-6-1-4-2 جزییات اجرایی دیوارهای داخلی و خارجی :

دیوارهای بلوکی اجرا شده با ملات میتواند با استفاده از میلگرد بستر خرپایی یا نرده بانی انجام شود .میلگردها و بستهای مورد استفاده باید طبق ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در مواردی که مورد نیاز است از جنس فولاد ضد زنگ یا فولاد گالوانیزه و یامیلگرد آجدار سرد نورد باشند.

طول همپوشانی میلگرد بستر با قلاب یا دو میلگرد بستر = 75d (d قطر میلگرد بستر)

✔ پ-6-1-4-2-4 تیرك ها (دیوارهای با ارتفاع بیش از 3/5متر) :

در دیوارهای با ارتفاع بیش از 3/5متر باید با استفاده از عضو افقی با مقطع فولادی یا بتنی (تیرك) ارتفاع آزاد دیوار را کاهش داد. در این حالت برای اینکه جداسازی دیوار از قاب سازهای به نحو مناسب انجام شود، نیاز به اجرای وادار انتهایی برای نگه داشتن تیرك میباشد .

✔ پ -7-2-4-1-6 اتصال دیوار های غیر سازهای به یکدیگر : بستهای فلزی مشابه آنچه در مورد اتصال به ستون به کار برده شد استفاده شود و یا برای جداسازی دیوارها از یکدیگر در محل اتصال دو دیوار متقاطع از وادار استفاده شود.

✔ پ -8-2-4-1-6 اجرای نعل درگاه و نصب پنجره :

برای بازشوهای بزرگتر از 2/5متر، نیاز به اجرای وادار و نعل درگاه در کنار بازشو میباشد.

✔ پ -6-4-1-6 جان پناه ها :

با توجه به ضوابط سازمان آتشنشانی حداقل ارتفاع جان پناهها 1/2متر توصیه میشود.در فاصله بین ستونها در صورت نیاز با اجرای وادار طبق جزییات ارائه شده، طول آزاد دیوار کوتاه شده و دیوار جانپناه بین وادارها باید به نحو مناسبی مسلح شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *