میلگرد بستر

میلگرد بستر، نسل جدیدی از مفتول‌های فولادی با آج‌های خاص است که برای افزایش مقاومت دیوارها در برابر زلزله و سایر نیروهای جانبی به کار

ادامه مطلب

ناودانی منقطع

طبق پیوست ششم آیین نامه 2800، ناودانی منقطع برای مقاوم‌سازی دیوارها در برابر زلزله استفاده می‌شود. این از یک ورق فلزی U شکل ساخته شده

ادامه مطلب

وال مش

وال مش یک راهکار نوین برای مهار لرزه ای دیوارهای غیرسازه ای در ساختمان ها است. در این راهکار، نوارهای مش فایبرگلس روی دیوار قرار

ادامه مطلب

میلگرد بستر

میلگرد بستر، نسل جدیدی از مفتول‌های فولادی با آج‌های خاص است که برای افزایش مقاومت دیوارها در برابر زلزله و سایر نیروهای جانبی به کار

ادامه مطلب

ناودانی منقطع

طبق پیوست ششم آیین نامه 2800، ناودانی منقطع برای مقاوم‌سازی دیوارها در برابر زلزله استفاده می‌شود. این از یک ورق فلزی U شکل ساخته شده

ادامه مطلب

وال مش

وال مش یک راهکار نوین برای مهار لرزه ای دیوارهای غیرسازه ای در ساختمان ها است. در این راهکار، نوارهای مش فایبرگلس روی دیوار قرار

ادامه مطلب