میلگرد بستر

میلگرد بستر، نسل جدیدی از مفتول‌های فولادی با آج‌های خاص است که برای افزایش مقاومت دیوارها در برابر زلزله و سایر نیروهای جانبی به کار

ادامه مطلب

میلگرد بستر

میلگرد بستر، نسل جدیدی از مفتول‌های فولادی با آج‌های خاص است که برای افزایش مقاومت دیوارها در برابر زلزله و سایر نیروهای جانبی به کار

ادامه مطلب